با استعانت از پروردگار، باستحضار میرساند، آنچه را در توان داشتیم به کار بستیم تا با توجه به کمبودها و نیاز کشور در بخش تولید

بالابر

های صنعتی ,

بالابرهای هیدرولیک

,

بالابر برقی

,

بالابر نفربر

,

بالابر صنعتی

,

بالابر ساختمانی

,

بالابر خانگی

,

بالابر متحرک

,

بالابر متحرک

,

بالابر کارگاهی

،نیروهای بالقوه خود راجهت رفع کمبودها و خدماتی از جمله

خرید بالابر

،

فروش بالابر

،

قیمت بالابر

، به کار اندازیم.


PHM MODEL

PHB Model

بالابرهای هیدرولیک تک نفره با چرخ کارگاهی
ساخته شده از ریل آلومینیومی ویژه

Read More
PHL MODEL

PHL MODEL

بالابرهای هیدرولیک تک نفره
با چرخ خودرویی قابل یدک

Read More
PHDL MODEL

PHDL & PHD MODEL

بالابر هیدرولیک دو ریل
ساخته شده از ریل آلومینیومی ویژه

Read More

PML MODEL

PML & PMLR Model

ساخته شده از پروفیل ویژه
قابل استفاده در زوایای مختلف

Read More
SFP MODEL

SFP MODEL

بالابر هیدرولیک چهار ریل
ساخته شده از ریل آلومینیومی ویژه

Read More
PHS MODEL

PHS MODEL

بالابر ثابت الکتروهیدرولیک
دارای سیستم محافظ زیر دریچه

Read More

Copyright © 2013 pishrobalabar.com rights reserved


طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی